OFFICE PRAHA
Václavské náměstí 9
110 00 Praha 1
Česká republika
info@quantonsolutions.com
+420 226 291 622

OFFICE BRATISLAVA
Rajská 7
811 08 Bratislava 1
Slovensko
info@quantonsolutions.com
+421 2/ 2086 2043

Poučení o rizicích

Společnost QuantOn Solutions o.c.p., a.s. je registrovaným obchodníkem s cennými papíry. QuantOn je investiční společnost založená v roce 2015. Je pod dohledem Národní banky Slovenska, licence ODT-9619/2016-1 a je členem Garančního fondu investic. QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. je registrovaným CTA, členem NFA, IČ: 0539231. Neslouží jako konkrétní investiční doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Investice nebo investiční filozofie prezentované v této publikaci nejsou vhodné pro každého investora. Před vstupem do jakékoli transakce musí potenciální investor nejprve zvážit vhodnost, rizika a specifika konkrétního investičního produktu. V rámci rozhodovacího procesu by tato publikace měla být používána ve spojení s informačním listem konkrétního produktu a další dokumentací týkající se investiční služby (je-li k dispozici). Investování a obchodování na finančních trzích může být spojeno s vysokou mírou rizika. Jednotlivé druhy rizik jsou uvedeny a popsány ve zveřejněných Všeobecných obchodních podmínkách společnosti a také v dalších interních předpisech, které jsou k dispozici v sídle společnosti. V této souvislosti je třeba upozornit, že návratnost investovaných prostředků není zaručena. Výše rizika je ovlivněna zvolenou investiční strategií a dobou trvání investice. Hodnota investice se v čase mění v závislosti na aktuálních tržních podmínkách. Minulá výkonnost investičních produktů není zárukou jejich budoucí výkonnosti, která se může v budoucnu v závislosti na různých faktorech výrazně změnit.